Altınekin karot

20-02-2021 02:30    243

Yıldız Karot beton delme, beton kesme, beton kırma uygulamaları ile deneyimli personel ve ekipmanları ile Konya Altınekin ilçesine hizmet sunmaktadır. 

Altınekin İlçesinim tarihi oldukça eski devirlere kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ilçe en parlak dönemini bu devirde yaşamıştır. Şehir merkezinde bulunan Zıvarık Hanı bu devirden kalan en önemli yapıdır.

Fakat arazinin kıraç oluşu ve tarihi İpek Yolu'nun eski önemini koruyamaması sonucu, Anadolu ticaretinin düşüşüne paralel olarak ilçedeki ticaret hayatı da sönükleşmiştir.

Cumhuriyet Dönemi'nde genelde tüm kamu kuruluşlarıyla birlikte gelişmiş bir yerleşim merkezi iken, bu kurumların bilahare diğer ilçelere kaydırılmasıyla birlikte küçük bir nahiye halini almıştır. Altınekin kasaba iken, 4 Temmuz 1987 gün ve 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 3292 Sayılı Kanunla ilçe olmuştur.


Etiketler: